วิธีตรวจสอบสถานะ เราชนะ แอพลิเคชั่น เป๋าตัง

วิธีตรวจสอบสถานะ เราชนะ แอพลิเคชั่น เป๋าตัง

วิธีตรวจสอบสถานะ เราชนะ แอพลิเคชั่น เป๋าตัง

1. เปิดแอพลิเคชั่น เป๋าตัง

2. เลือกเมนู G-Wallet

3. กดเลือกเมนู โครงการเราชนะ

4. แอพฯ เป๋าตัง จะแสดงจำนวนเงินที่สามารถใช้ได้ หรือยอดเงินคงเหลือในโครงการฯ พร้อมปุ่มกด สแกน QR เพื่อใช้สิทธิ

ไทม์ไลน์การโอนเงินของทั้ง 2 โครงการ มีดังนี้

โครงการเราชนะ  โอนเงินเข้าแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง วันที่ 20 พฤษภาคม 2564  จำนวน 1,000 บาท

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564  จำนวน 1,000 บาท

ตารางเงินเข้า

อย่างไรก็ตามกลุ่มแรกวันนี้ กลุ่ม เป๋าตัง เงินเข้าแล้วอย่าลืมไปใช้สิทธิกันนะครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *